Når uheldet er ude, har du brug for en tømrermester du kan regne med. Hos Thyges Entrepriser hjælper vi dig fra start til slut. Vi besigtiger skaderne med dig, og sørger for at kontroltjekke alt indsamlet data. Vi har mange års erfaring med at genopbygge boliger, og udbedre skader efter storm eller skadedyrsangreb.

Uanset hvilken situation du og din familie sidder i, kan I forvente helhjertet service og ærlig rådgivning. Vi løser problemerne i fælleskab, og får jer på ret køl igen hurtigst muligt. Vores lokale forankring gør desuden at vi kan rykke ekstra hurtigt i hastesager.

Brandskader

Thyges Entrepriser har mange års erfaring med at genopbygge boliger efter brand. Vi ved derfor hvor vigtigt det er, at igangsætte arbejdet hurtigst muligt.

Skubber man istandsættelsen for længe, risikerer I at skaderne forværres. Er der tale om en mindre brandskade i fx køkkenet, påtager vi os også gerne sagen, så du hurtigt kan vende tilbage til hverdagsrutinerne.

Vandskader

At få en vandskade i boligen, kan få store konsekvenser for jeres bolig og jeres helbred. Vandskader medfører nemlig ofte dannelse af svamp, hvilket kan skade hele boligen og indeklimaet markant. Derfor er det vigtigt at få udbedret skaden og tørlagt området hurtigt.

Stormskader

Hos Thyges Entrepriser bliver vi ofte kaldt ud til stormskader – særligt om efteråret.

Her er det ofte taget eller gavlen det er gået ud over. Hos Thyges Entrepriser ærgrer den slags sager os altid ekstra meget, for det vidner om at boligen ikke har været sikret ordentligt fra start. De fleste boliger sikres nemlig normalt mod stormskader.

Er uheldet imidlertid ude, og vi er kaldt ind på opgaven, så gennemgår vi gerne at hele tagkonstruktionen er udført ordenligt. Er det ikke tilfældet, rådgiver vi dig til en bedre og sikret løsning, som vil forhindre tilsvarende stormskader fremadrettet. Vi rykker også hurtigt ud og får tildækket området omgående, så skaderne ikke forværres.

Skal vi hjælpe dig?

Svampe og insektskader Hvad gør du?

Thyges Entrepriser hjælper også ved svampe og insektangreb.

Vi besigtiger indledningsvist problemet sammen med dig, for at vurdere skadens omfang. Er der tvivl om hvilken type svamp eller skadedyr der er tale om, indsender vi prøver til Teknologisk Institut.

Når kilden til problemet er lokaliseret, samarbejder vi gerne med dig og dit forsikringsselskab vedrørende strategi og pris.

Kontakt os nu